Các quan chức cảnh báo về sự trở lại của bệnh đậu mùa khỉ trước các lễ hội LGBT mùa hè

Phần lớn các ca nhiễm đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở nam giới đồng tính nam và nam giới lưỡng tính