Nghiên cứu chỉ ra chợ Vũ Hán không có dơi và tê tê đã được công bố sau một năm trì hoãn