Nghiên cứu của Harvard: Ở Hoa Kỳ, cứ 5 bộ sạc xe điện thì 1 bộ không hoạt động

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để xác định những rào cản mà các tài xế xe điện phải đối mặt.