Nghiên cứu của Microsoft: Mô hình AI mới nhất cho thấy dấu hiệu của trí thông minh ‘ngang với con người’

Trí tuệ nhân tạo tổng hợp có thể nhận thức được phản ứng từ các khái niệm, kinh nghiệm và hướng dẫn, cho thấy các khả năng ngang với con người