Nghiên cứu của Nhật Bản: Ozone có thể vô hiệu hóa virus corona