Nghiên cứu dài hạn của Hà Lan gợi ý rằng hầu hết trẻ em đều thoát khỏi sự nhầm lẫn về giới tính khi lớn lên

Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh công chúng ngày càng hoài nghi về việc cung cấp cho thanh thiếu niên cái gọi là ‘chăm sóc khẳng định giới tính.’