Nghiên cứu: Một số đồ ăn nhanh có chứa nhựa công nghiệp có khả năng gây hại