Nghiên cứu: Người nộp thuế Hoa Kỳ phải trả 151 tỷ USD mỗi năm cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp