Nghiên cứu từ bệnh viện Mayo Clinic: Liệu pháp kháng thể có thể giúp bệnh nhân COVID-19