Ngoại trưởng Blinken đề nghị WHO mời Đài Loan làm quan sát viên tại Đại hội đồng Y tế Thế giới