Ngoại trưởng Blinken điện đàm với ông Vương Nghị: Thế giới đang nhìn xem ai ủng hộ tự do và chủ quyền