Ngoại trưởng Blinken: Mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc ngày càng đối nghịch