Ngoại trưởng Blinken: Khí cầu Trung Quốc là một phần của chiến dịch toàn cầu xâm phạm các quốc gia trên khắp năm châu lục