Ngoại trưởng Blinken nói chuyện với ngoại trưởng Trung Quốc giữa khủng hoảng Ukraine