Ngoại trưởng Blinken sẽ đến thăm Trung Quốc, tìm cách nối lại liên lạc trong bối cảnh Bắc Kinh mở rộng quân đội