Ngoại trưởng Blinken từ chối cho biết cách thức Hoa Kỳ sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về quyền truy cập phòng thí nghiệm Vũ Hán