Ngoại trưởng Iran gọi drone được sử dụng trong cuộc tấn công của Israel là ‘đồ chơi trẻ em’

Ngoại trưởng Iran bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một cuộc tấn công.