IAEA xác nhận 3 cuộc tấn công trực tiếp vào cấu trúc bảo vệ của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng giám đốc cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc nói rằng không ai có lợi ích gì trong việc tấn công các cơ sở hạt nhân.