Ngũ Giác Đài bị chỉ trích vì trì hoãn báo cáo về các công ty quân sự Trung Quốc