Ngũ Giác Đài đưa ra cập nhật vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh sau khi kế hoạch quân sự ‘tối mật’ của Hoa Kỳ bị rò rỉ