Ngũ Giác Đài xác nhận công dân Hoa Kỳ bị đánh đập tại Afghanistan