Người biểu tình ủng hộ Palestine gần như vượt qua cổng Tòa Bạch Ốc trong cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động

Cảnh sát trưởng của lực lượng Cảnh sát Thủ đô Pamela Smith nói rằng bất kỳ loại hành vi vô pháp luật nào trong các cuộc biểu tình đều sẽ không được dung thứ.