Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Người chủ trì chương trình Đài phát thanh quốc gia Đài Loan: Shen Yun đại diện cho ‘trạng thái cao nhất’ của nghệ thuật và nhân loại