Người dân Bắc Kinh ‘mồ hôi nhễ nhại’ dưới nắng nóng như thiêu đốt khi nhiệt độ liên tục cao kỷ lục