Người dân Nga phải đối mặt với lạm phát giá lương thực