Người đàn ông chưa từng sở hữu điện thoại thông minh tin rằng chúng là ‘bệnh dịch’ và là ‘sự suy thoái khủng khiếp của cuộc sống’