Người di cư Hồng Kông kêu gọi chính phủ Anh cảnh giác trước sự xâm nhập của Trung Cộng