Người Hồng Kông tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên sau nhiều năm sống dưới quy định nghiêm ngặt