Pháp: Người biểu tình phản đối cải tổ lương hưu nhắm đến nhà hàng ưa thích của Tổng thống Macron