Người Mỹ chi thêm gần 400 USD mỗi tháng do lạm phát