Đến Hoa Kỳ tị nạn, chủ quán ăn ở Trung Quốc hít thở không khí tự do tại New York