Người nhập cư Ireland đã vượt qua định kiến và đạt được Giấc mơ Mỹ như thế nào