Người phát minh ra điện thoại di động: ‘Đừng quá phụ thuộc vào nó’