Người phụ nữ bị bắt sau khi bị cáo buộc đe dọa, sách nhiễu học viên Pháp Luân Công ở Toronto

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tiếp tục cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần này; các trường hợp khác cho thấy cuộc đàn áp đã mở rộng ra hải ngoại