Người phụ nữ yếu đuối nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng cải biến nửa cuộc đời