Người vợ, 2 chú chó, và một thông điệp kỷ niệm giúp bị cáo sự kiện ngày 06/01 hạnh phúc khi phiên tòa đến gần