Ngày càng nhiều bị cáo sự kiện 06/01 yêu cầu thẩm phán hoãn xét xử do cảnh quay an ninh mới được công bố