Người xưa và người hiện đại đều mắc bệnh răng miệng, Trung y điều trị bệnh nha chu như thế nào?