Nguồn cung tiền của Hoa Kỳ giảm lần đầu tiên kể từ khi Fed bắt đầu công bố dữ liệu