Nguồn tin: Công an Bắc Kinh ngăn cản các luật sư, kiểm soát con trai của ông Dư Văn Sinh