Vợ của luật sư nhân quyền Trung Quốc mất tích khẩn nài sự trợ giúp của các nhà lập pháp Hoa Kỳ