Nhà hát Ukraine tiếp tục sáng đèn trong một căn hầm trú ẩn