Nhà hoạt động và ngôi sao nhạc pop người Canada Hà Vận Thi được tại ngoại