Nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa nhận thấy khả năng đàn hặc TT Biden khi cuộc điều tra về ông Hunter Biden có thông tin mới