ĐỘC QUYỀN: Một quan chức CIA đã giúp thu thập chữ ký cho bức thư bác bỏ bài báo viết về chiếc máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden