Nhà lập pháp Mỹ: Sự mơ hồ chiến lược của Hoa Kỳ với Đài Loan có thể ‘nguy hiểm’