Nhà lập pháp: Nếu Ukraine nhượng đất, Nga sẽ tấn công các quốc gia này