Nhà nghiên cứu trong phim tài liệu ‘2000 Kẻ buôn lậu’ giải thích cách thức gian lận bầu cử