Nhà phân tích: Các nhà đầu tư năng lượng xanh bỏ qua rủi ro nhân quyền ở Trung Quốc