Nhà phân tích quốc phòng Vương quốc Anh: Người Nga có nhiều khả năng chỉ chạm vào cáp hơn là cắt cáp